Dolina tour przewozy Krapkowice

12 środa, 2 grudnia, 2015

Operacje pozabilansowe

Operacje pozabilansowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Jakkolwiek zarządzanie aktywami i pasywami tradycyjnie już stanowi główny przedmiot zainteresowania banków, w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku ostatnich lat banki podjęły agresywną politykę dochodową, angażując się w operacje pozabilansowe. Operacje pozabilansowe obejmują obrót instrumentami finansowymi oraz osiąganie zysków z marż i transakcji kredytowych operacji, które wpływają na dochody banku, nie są jednak wykazywane w jego bilansie. Znaczenie operacji pozabilansowych poważnie wzrosło: dochód z tego rodzaju działalności, wyrażony jako procent aktywów banków, od 1979 r. uległ niemal podwojeniu. Jeden z rodzajów działalności pozabilansowej, której znaczenie w ostatnich latach ciągle rosło, obejmuje czerpanie dochodów z transakcji kredytowych. Sprzedaż kredytu, zwana również udzialem w kredycie wtórnym (secondary loan par-ticipation), jest to umowa sprzedaży części lub całości płatności gotówkowych z danego kredytu; jej zawarcie powoduje usunięcie kredytu z bilansu banku. Bank zyskuje dzięki sprzedaży kredytu za sumę nieco wyższą od wartości kredytu pierwotnego. Ponieważ wysokie oprocentowanie tego rodzaju kredytów sprawia, że są one bardzo atrakcyjne, instytucje finansowe chętnie je nabywają, mimo że wyższa cena oznacza, iż stopa procentowa, jaką otrzymają, będzie nieco niższa od stopy procentowej kredytu pierwotnego (zwykle jest to różnica rzędu 0,15 punktu procentowego).

Inne artykuły związane z motoryzacją oraz transportem:

About 

Related Articles